Algemene Voorwaarden

Via onderstaande link kunt u inzage krijgen in de algemene voorwaarden van Flanderijn Incasso. De Algemene Voorwaarden zijn bij de behandeling van uw opdracht van toepassing, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Algemene Voorwaarden Flanderijn Incasso NV