Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Ik wil bezwaar maken tegen een dagvaarding

U heeft van de gerechtsdeurwaarders een dagvaarding ontvangen, maar u bent het niet eens met de vordering of de hoogte van het bedrag. Op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe maak ik bezwaar?
Voor een juist oordeel wil de rechter precies weten wat er aan de hand is. Daarom wil de rechter "het verhaal" graag van beide partijen horen. In de dagvaarding is aangegeven of u dat zelf mag doen of dat u daarvoor een advocaat moet inschakelen. In het laatste geval moet u dus tijdig contact opnemen met een advocaat. Als u geen advocaat nodig heeft, dan kunt u uw verhaal zelf schriftelijk of mondeling aan de rechter voorleggen.

Schriftelijk
Zet uw argumenten voor het bezwaar op papier. Stuur het verweer met eventuele bewijzen in tweevoud naar het postadres van de rechtbank. Doe dit vóór de zittingsdatum. Het postadres en de zittingsdatum staan vermeld in de dagvaarding.

Mondeling
U kunt ook mondeling verweer voeren voor de rechter. U kunt uw verweer het best op papier zetten. U kunt dan beter nadenken over de argumenten en u vergeet minder snel iets. In de dagvaarding worden de datum en het tijdstip genoemd waarop de rechter de zaak behandelt. Op die zitting kunt u uw verweer voeren. Neem dan wel alle papieren en bewijsstukken mee die van belang kunnen zijn.

Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact