Flanderijn wordt door bedrijven en organisaties ingeschakeld om vorderingen te incasseren. Dat doen we op een nette en verantwoorde manier.  Deze aanpak is nu belangrijker dan ooit.

Lees hier meer over hoe wij omgaan met schulden en het  coronavirus. 

Ik wil een klacht indienen

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn Incasso als organisatie of over de werkzaam­heden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. Uw klacht is voor ons relevant omdat we op die manier onze processen kunnen verbeteren. En natuurlijk willen we herhaling van dezelfde klacht voorkomen.

Waar meld ik mijn klacht?
U kunt uw klacht schriftelijk melden aan onze klachtencoördinator. Stuur uw brief ter attentie van de klachtencoördinator naar Postbus 25042, 3001 HA Rotterdam.  Of vul het onderstaande klachtenformulier in.

Klachtenformulier

* Verplichte velden

Reactie op klacht
U krijgt binnen vier werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een bevestiging. Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie.  Ook is het mogelijk dat u gebeld wordt om uw klacht inhoudelijk te bespreken. Indien binnen die veertien dagen nog niet inhoudelijk op uw klacht kan worden ingegaan, krijgt u een reactie met vermelding van de uiterste reactietermijn. Wij streven naar een optimale behandeling én afhandeling van uw klacht.