Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Ik heb een dagvaarding ontvangen

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een rechter te verschijnen. Op deze pagina wordt uitgelegd wat u kunt doen als u een dagvaarding heeft ontvangen.

Waarom krijg ik een dagvaarding?
U heeft van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen. Daar is al heel wat aan vooraf gegaan. Zo heeft de schuldeiser een aantal herinneringen aan u gestuurd en bent u door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of uw verplichting na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost. Dit is de reden dat u van de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft ontvangen waarin u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

De dagvaarding hoeft niet alleen te gaan over een onbetaalde rekening, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over een vordering tot schadevergoeding, de ontbinding van een huurovereenkomst of het terughalen van eigendommen.

Een rechtszaak begint met een dagvaarding. In de dagvaarding staat op welke datum uw zaak door de rechter wordt behandeld. Wordt voor die datum de zaak niet opgelost of volledig betaald, dan bepaalt de rechter of de vordering van de eisende partij terecht is.

Welke mogelijkheden heb ik?

U wilt betalen
In dat geval is het belangrijk ervoor te zorgen dat u tijdig betaalt of uw verplichting nakomt. In de dagvaarding is meestal precies aangegeven welk bedrag betaald moet worden én aan wie. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met ons kantoor. Onze gegevens vindt u in de dagvaarding, op de envelop of op onze contactpagina.

Als u niet wilt dat de zaak voor de rechter komt, dan moet u vóór de zittingsdatum alles betalen, dus de hoofdsom, rente en bijkomende kosten.

Ik kan niet betalen
Bent u niet in staat alles voor de zittingsdatum te betalen? Dan is het misschien mogelijk nog een afbetalingsplan te treffen. U kunt hierover contact met ons opnemen. In de meeste gevallen zal de zaak bij de rechter dan wel doorgang vinden. Bij het treffen van de afbetalingsplan wordt dan ook rekening gehouden met de bijkomende proceskosten.

U bent het niet eens met de vordering
In dit geval adviseren wij u om bezwaar te maken tegen de vordering.

Wie zwijgt stemt toe
Als u helemaal geen verweer voert, is de kans groot dat de rechter een verstekvonnis wijst. De rechter gaat er dan namelijk vanuit dat u geen verweer heeft tegen de vordering. In het vonnis wordt beschreven waartoe de rechter u veroordeelt. De gerechtsdeurwaarder stelt u na de zitting op de hoogte van dit vonnis.

Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact