Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Ik heb een vonnis ontvangen

Een vonnis is een beslissing van een rechter. Die beslissing is genomen op grond van de eerdere dagvaarding. In het vonnis staat het bedrag waarvoor u bent veroordeeld.

Waarom krijg ik een betekening van het vonnis?
Aan het vonnis is al heel wat vooraf gegaan. Zo heeft de schuldeiser een aantal herinneringen aan u gestuurd en bent u door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of uw verplichting na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost en is deze zaak voorgelegd aan de rechter. Nu heeft u  van de gerechtsdeurwaarder een betekening van het vonnis ontvangen waarin u wordt verzocht om de gehele schuld alsnog te voldoen.

Wanneer u niets doet
Als u geen actie onderneemt, is de kans groot dat de gerechtsdeurwaarder op korte termijn overgaat tot de verdere tenuitvoerlegging van het vonnis. De deurwaarder kan dan beslag leggen op (een deel van) uw inkomsten of op het saldo van uw bankrekening. Ook kan hij/zij beslag leggen op uw roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) en onroerende zaken (bijvoorbeeld woning). Na zo’n beslag kunnen deze zaken in het openbaar worden verkocht. De opbrengst gaat naar de schuldeiser.

Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact