Let op: Er worden valse berichten verstuurd uit naam van Flanderijn. Twijfelt u aan een bericht dat u van Flanderijn heeft ontvangen? Neem dan contact op via 03 289 14 90

Privacygegevens

Flanderijn Incasso verwerkt bij het uitoefenen van haar werkzaamheden persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt gedaan binnen de kaders van wettelijke regels. Flanderijn is verantwoordelijke voor de privacygegevens op grond van haar wettelijke voorbehouden taak.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken volgen wij de volgende wetgeving:

  • Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw rechten
Op basis van de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen:

  • het recht op inzage;
  • het recht om te wijzigen;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht om gegevens over te dragen;
  • het recht op informatie.

Wilt u een beroep doen op (één van) deze rechten? Vul dan het onderstaande formulier in.

Formulier 'Verzoek over privacygegevens'


1: Persoonsgegevens

Vul hieronder uw eigen persoonsgegevens in.Als u de persoonsgegevens voor iemand anders opvraagt, vul dan hieronder de gegevens in van die persoon.

2. Privacygevoelige gegevensOp grond van de normen voor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zijn wij verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren. Zeven jaar nadat een dossier gesloten is, worden de privacygevoelige gegevens die naar u kunnen herleiden, automatisch verwijderd.


3. Aanvullende informatie

Wat gebeurt daarna?

Als u op verzenden heeft geklikt, wordt uw verzoek in behandeling genomen. U ontvangt van ons een bevestiging binnen enkele dagen. In de ontvangstbevestiging wordt gevraagd om u persoonlijk te legitimeren op één van onze vestigingen. Wij maken en bewaren daarbij geen kopie van uw legitimatiebewijs.