Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Advies of bezwaar

Wij worden door schuldeisers ingeschakeld om vorderingen te incasseren. Daarom heeft u van ons post ontvangen over een open­staande schuld. Bent u het niet eens met de vordering of de hoogte van het bedrag? Op deze pagina geven wij advies door uit te leggen welke mogelijk­heden u heeft,  hoe u bezwaar kunt maken en wat de schadevergoeding is.

Post ontvangen?

U heeft van ons post ontvangen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat wordt er van u verwacht? Hieronder vindt u een opsomming van verschillende brieven die u van ons kunt verwachten. Er wordt uitgelegd waarom u die ontvangt, wat u kunt doen als u niet kunt betalen en wat de verdere mogelijkheden zijn.

Betaalverzoek

U heeft van ons een verzoek tot betaling ontvangen. Dit is een laatste mogelijkheid tot betaling voordat er volgende maatregelen worden genomen. 
 

Meer over betaalverzoek

Dagvaarding

U heeft van ons een dagvaarding ontvangen. Dit is een officiële, schriftelijke oproep om voor de rechter  te verschijnen.

 

Meer over dagvaarding

Vonnis

U heeft een betekening van het vonnis ontvangen. Het vonnis is een beslissing van een rechter. Die beslissing is genomen op grond van de eerdere dagvaarding.
 

Meer over vonnis

Bezwaar maken

Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. Soms kan dat met een simpele brief, soms heeft u daar juridische bijstand voor nodig.  Kies hiernaast waartegen u bezwaar wilt maken.

>    Betaalverzoek

>    Dagvaarding

Al betaald

Heeft u van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen? Maar bent u van mening dat u deze vordering al heeft voldaan?  Op deze pagina leest u op welke manier u kenbaar kunt maken dat u de schuld al heeft betaald.

Lees meer

Over schadevergoeding en intresten

Rekeningen moeten binnen de afgesproken termijn worden betaald. Wanneer u dit niet doet,  heeft u een openstaande rekening bij de schuldeiser. Die schuldeiser kan Flanderijn Incasso inschakelen om dit geld bij u te innen. De kosten die hiervoor worden gemaakt, mogen onder bepaalde voorwaarden bij u in rekening worden gebracht.

Meer over schadevergoeding en intresten

Hulp bij schulden

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Worden uw financiële problemen u teveel? Vraag dan om hulp.

Lees meer over hulp

Klacht

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn Incasso als organisatie of over de werkzaamheden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. 

Klacht indienen

Betalen en regelen

Wilt u een schuld betalen, een betalingsregeling treffen of een overzicht ontvangen? Op deze pagina vindt u de verschillende manieren waarop u kunt betalen en uw zaken kunt regelen.

Naar betalen en regelen

Naar veelgestelde vragen

Bekijk het overzicht van onze veelgestelde vragen onderverdeeld in verschillende categorieën. Indien het antwoord op uw vraag hier niet tussen staat, neem dan contact op via het contactformulier.

Naar veelgestelde vragen