Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Ik wil een klacht indienen

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn Incasso als organisatie of over de werkzaam­heden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. Uw klacht is voor ons relevant omdat we op die manier onze processen kunnen verbeteren. En natuurlijk willen we herhaling van dezelfde klacht voorkomen.

Waar meld ik mijn klacht?
U kunt uw klacht schriftelijk melden aan onze klachtencoördinator. Stuur uw brief ter attentie van de klachtencoördinator naar Postbus 25042, 3001 HA Rotterdam.  Of vul het onderstaande klachtenformulier in.

Klachtenformulier

* Verplichte velden

Reactie op klacht
U krijgt binnen vier werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een bevestiging. Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie.  Ook is het mogelijk dat u gebeld wordt om uw klacht inhoudelijk te bespreken. Indien binnen die veertien dagen nog niet inhoudelijk op uw klacht kan worden ingegaan, krijgt u een reactie met vermelding van de uiterste reactietermijn. Wij streven naar een optimale behandeling én afhandeling van uw klacht.