Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Payer

Tout sur les dettes et les solutions

PAYER ET ARRANGER
 • DEMANDE DE RÉSUMÉ

  DEMANDE DE RÉSUMÉ

  Wilt u weten hoeveel uw openstaande schuld bij Flanderijn Incasso bedraagt? Vul dan het onderstaande formulier in en wij sturen u binnen 3 werkdagen een overzicht toe.

  Formulier opvragen overzicht

  Indien nodig kunt u hieronder aanvullende informatie kwijt (max. 2.000 tekens).

  * Verplichte velden

 • REPORT DE PAIEMENT

  REPORT DE PAIEMENT

  Kunt u de schuld niet binnen de gestelde termijn betalen? Doe dan een verzoek om de schuld eenmalig op een later moment te voldoen. Vul daarvoor onderstaande gegevens in.


  Wat gebeurt daarna?
  Als u op verzenden heeft geklikt, wordt uw voorstel bekeken. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie.

 • PAIEMENT ÉCHELONNÉ

  PAIEMENT ÉCHELONNÉ

  Lukt het niet om de schuld in één keer te betalen? Vraag dan in 5 stappen een afbetalingsplan aan. Bij een afbetalingsplan maakt u afspraken over het in delen betalen van uw openstaande schuld. In een afbetalingsplan wordt onder andere afgesproken in hoeveel termijnen u betaalt en welk bedrag.

  > Click here for English. 

  Wat gebeurt daarna?
  Als u op verzenden heeft geklikt, wordt uw voorstel bekeken. Samen met onze opdrachtgever beoordelen wij uw voorstel en besluiten wij of of wij akkoord kunnen gaan met uw voorstel. U ontvangt binnen 3 werkdagen na uw voorstel een reactie.

 • PAIEMENT DIRECT

  PAIEMENT DIRECT

  Wilt u direct betalen? Dat kan via Mollie door onderstaande gegevens in te vullen.  Mollie B.V. is een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor ondernemingen, waaronder Flanderijn Incasso.

  Betaalt u liever contant of via een overschrijving? Dat kan ook. Klik hier voor de gegevens van onze kantoren.

CONSEIL OU OBJECTION
 • VOUS AVEZ REÇU DU COURRIER?

  VOUS AVEZ REÇU DU COURRIER?

  U heeft van ons post ontvangen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat wordt er van u verwacht? Hieronder vindt u een opsomming van verschillende brieven die u van ons kunt verwachten. 

 • ENVOYER UNE PREUVE DE PAIEMENT

  ENVOYER UNE PREUVE DE PAIEMENT

  U heeft van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen. Maar u bent van mening dat u deze vordering al heeft voldaan. Zorg ervoor dat wij zo snel mogelijk een kopie van uw betaalbewijs ontvangen onder vermelding van uw dossiernummer. Dit doet u door een duidelijke foto te maken van het betaalbewijs met uw telefoon. Vervolgens stuurt u de foto van het betaalbewijs per e-mail naar info@flanderijn.be.

  Digitaal
  U kunt het betaalbewijs ook digitaal uploaden met onderstaand formulier.

  Formulier 'Betaalbewijs opsturen'

  Upload betaalbewijs
  Indien nodig kunt u hieronder aanvullende informatie kwijt (max. 2.000 tekens).

  * Verplichte velden

  Post
  U kunt uw betaalbewijs ook via de post toesturen. Stuur het betaalbewijs in een gefrankeerde envelop naar:

  Flanderijn Incasso
  Rijnkaai 37
  2000 Antwerpen

  Vermeld uw dossiernummer en dat het om een betaalbewijs gaat.

 • SUR LES INTÉRÊTS ET L’INDEMNITÉ

  SUR LES INTÉRÊTS ET L’INDEMNITÉ

  Hebt u een product of een dienst afgenomen bij een ondernemer? En betaalt u een rekening niet of niet op tijd? Dan kan het zijn dat een ondernemer u extra kosten in rekening brengt, bovenop het bedrag dat u al moest betalen. Het gaat dan om nalatigheidsintresten en een schadevergoeding. 

  Deze nalatigheidsintresten en schadevergoeding worden u aangerekend door de schuldeiser en niet door Flanderijn Incasso en zijn geenszins verbonden aan de incassoprocedure die wordt gevoerd door Flanderijn Incasso.

  Meer over schadevergoeding en intresten
   

 • OPPOSER

  OPPOSER

  Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. Selecteer hieronder waartegen u bezwaar wilt maken.

  Klacht
  Bent u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn als organisatie of over de werkzaam­heden van een medewerker? Dan kunt u uw klacht bij ons indienen.

  Meld een klacht

Contact

Disponible aujourd'hui jusqu'à 17h00

Téléphone:
03 289 14 90

Plus de contacts et de sites

DEMANDE DE RÉSUMÉ

Vous souhaitez connaître le montant de votre dette envers Flanderijn Incasso ? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous enverrons un aperçu dans les 3 jours ouvrables.

FORME DEMANDE D’APERCU

Si nécessaire, vous pouvez saisir des informations supplémentaires ci-dessous (2 000 caractères maximum).

* Champs obligatoires

REPORT DE PAIEMENT

Vous n'êtes pas en mesure de payer la dette dans le délai fixé ? Dans ce cas, vous pouvez faire une demande de paiement de la dette à une date ultérieure. Remplissez les détails ci-dessous.

Demandez un paiement différé en 4 étapes* :

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois que vous aurez cliqué sur "Envoyer", votre proposition sera examinée. Vous recevrez une réponse dans les 3 jours ouvrables.

PAIEMENT ÉCHELONNÉ

Vous n'êtes pas en mesure de payer la dette dans le délai fixé ? Dans ce cas, vous pouvez faire une demande de paiement de la dette à une date ultérieure. Remplissez les détails ci-dessous.

Nous pouvons avoir besoin de preuves supplémentaires pour évaluer votre proposition. Si tel est le cas, nous vous ferons savoir de quelles preuves nous avons besoin.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois que vous aurez cliqué sur envoyer, votre proposition sera évaluée. Avec notre client, nous évaluerons votre proposition et déciderons si nous pouvons l'accepter. Vous recevrez une réponse dans les 3 jours ouvrables suivant votre proposition.

PAIEMENT DIRECT

Voulez-vous payer directement ? Vous pouvez le faire via Mollie en complétant les détails ci-dessous. Mollie B.V. est une entreprise certifiée qui assure les paiements pour les entreprises, dont Flanderijn Incasso.

Préférez-vous payer en liquide ou par virement bancaire ? C'est également possible. Cliquez ici pour les coordonnées de nos bureaux..

Préférez-vous payer en liquide ou par virement bancaire ? C'est également possible. Cliquez ici pour les coordonnées de nos bureaux..

VOUS AVEZ REÇU DU COURRIER?

Vous avez reçu du courrier de notre part. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et qu'attend-on de vous ? Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes lettres que vous pouvez attendre de nous. 

ENVOYER UNE PREUVE DE PAIEMENT

Vous avez reçu une demande de notre part de payer un montant. Mais vous pensez avoir déjà payé cette créance. Assurez-vous que nous recevons une copie de votre preuve de paiement dans les plus brefs délais, en indiquant votre numéro de dossier. Vous pouvez le faire en prenant une photo nette de la preuve de paiement avec votre téléphone. Envoyez ensuite la photo de la preuve de paiement par e-mail à info@flanderijn.be.

FORME ‘ENVOYER LE PREUVE DE PAIEMENT’

Télécharger la preuve de paiement
Si nécessaire, vous pouvez saisir des informations supplémentaires ci-dessous (2 000 caractères maximum).

* Champs obligatoires

Par la poste
Vous pouvez également envoyer votre preuve de paiement par la poste. Envoyez la preuve de paiement dans une enveloppe timbrée à :

Flanderijn Incasso
Rijnkaai 37
2000 Antwerpen

Mentionnez votre numéro de dossier et qu'il s'agit d'une preuve de paiement.

SUR LES INTÉRÊTS ET L’INDEMNITÉ

Avez-vous acheté un produit ou un service auprès d'un entrepreneur, et n'avez vous pas payé une facture ou pas à temps ? Un entrepreneur peut alors vous facturer des frais supplémentaires, en plus du montant que vous deviez déjà payer. Il s'agit d'intérêts moratoires et d'indemnités.

Ces intérêts moratoires et indemnités vous seront facturés par le créancier et non par Flanderijn et ne sont pas du tout liés à la procédure de recouvrement menée par Flanderijn.

Plus d'informations sur les intérêts et l'indemnité

 

OPPOSER

Selon l'état d'avancement d'une affaire, vous pouvez ou non vous opposer à la demande. Parfois, cela peut se faire au moyen d'une simple lettre, parfois vous avez besoin d' assistance juridique. Choisissez ici à quoi vous souhaitez vous opposer.

Plaintes
Si vous n'êtes pas satisfait du travail de Flanderijn en tant qu'organisation ou du travail d'un employé, vous pouvez nous soumettre votre plainte.

Déposer une plainte

QUI EST FLANDERIJN?

Flanderijn S.A. fait partie de la groupe Flanderijn et se concentre particulièrement sur la gestion des débiteurs et le recouvrement pour les organisations en Belgique. Cela signifie que Flanderijn aide les entreprises et organisations belges à gérer leurs paiements et à recouvrer leurs créances. Nous optons pour une approche orientée vers la recherche de solutions, dans laquelle le contact personnel est primordial.

En savoir plus

Questions fréquentes

Vérifiez votre demande de paiement en contrôlant le numéro IBAN. Cela vous permettra de vérifier si la demande de paiement a été envoyée par Flanderijn. En Belgique, Flanderijn utilise le numéro IBAN suivant : BE23 3631 4068 4291.

Remplissez le formulaire sur notre site web et nous vous enverrons un aperçu de votre dossier dans les 3 jours ouvrables. Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Nos numéros se trouvent sur la page de contact. Préférez-vous être appelé ?  Veuillez alors remplir ce formulaire. Nous vous contacterons au moment de votre choix.

Vous avez la possibilité de payer la dette directement par la service Mollie. Avec Mollie, vous pouvez payer facilement en ligne et en toute sécurité. Vous payez dans l'environnement bancaire familier de votre propre banque. Vous pouvez également payer sur le compte BE23 3631 4068 4291 (BIC : BBRUBEBB) à l'attention de Flanderijn , en mentionnant votre numéro de dossier. Si vous souhaitez que le paiement nous parvienne plus rapidement afin que votre dossier soit clos plus vite, vous pouvez nous appeler au 03 289 14 90. Nous vous enverrons ensuite un e-mail contenant un lien de paiement. Ainsi, votre paiement sera comptabilisé dans votre dossier en temps réel.

Vous n'êtes pas en mesure de payer dans le délai fixé ? Demandez ensuite un plan d'échelonnement ou un report de paiement. Veuillez noter qu'un arrangement ou un report de paiement n'est pas toujours possible.

Oui, nous le faisons. Vous pouvez être rappelé du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00. Veuillez remplir le formulaire de rappel et l'un de nos employés vous contactera dans les plus brefs délais.

Vous pouvez le faire en remplissant et en renvoyant le formulaire d'autorisation pour un tiers. Il est parfois utile de demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose en votre nom. Si les circonstances vous empêchent de vous représenter vous-même. Ou si vous avez besoin de connaissances spécifiques pour quelque chose. Cette autre personne peut être un ami, une connaissance et/ou un avocat.

Vous pouvez payer la dette directement par l'intermédiaire de Mollie. Avec Mollie, vous pouvez facilement payer en ligne en toute sécurité. Vous payez dans l'environnement familier de votre banque électronique. Vous pouvez également verser sur le compte BE23 3631 4068 4291 (BIC : BBRUBEBB) à l'attention de Flanderijn, en indiquant votre numéro de dossier. Si vous souhaitez que le paiement nous parvienne plus rapidement et que votre dossier soit clôturé plus rapidement, vous pouvez nous appeler au 03 289 14 90. Nous vous enverrons ensuite un e-mail avec un lien de paiement. Ainsi, votre paiement sera enregistré en temps réel dans votre dossier.

Vous n'êtes pas capable de payer dans le délai imparti ? Demandez alors un plan d'apurement ou un report de paiement. Veuillez noter qu'un plan d'apurement ou un report de paiement n'est pas toujours possible.

Remplissez le formulaire sur notre site web et nous vous enverrons un résumé de votre dette en souffrance dans les 3 jours ouvrables. Vous pouvez également nous contacter via WhatsApp ou par téléphone. Nos numéros se trouvent sur notre page de contact. Vous préférez d'être appelé par nous ? Veuillez alors remplir ce formulaire. Nous vous contacterons au moment de votre choix.

Vous n'êtes pas capable de payer dans le délai imparti ? Dans de nombreux cas, il est encore possible de demander un plan d'apurement, mais pas toujours ! Cela dépend de la situation. Demandez un plan d'apurement pour payer en plusieurs fois ou concluez un accord de paiement pour payer le montant en une fois à une date ultérieure.

Nous vous avons envoyé une demande de paiement, mais vous pensez que vous avez déjà payé cette créance. Veillez à ce que nous recevions dans les meilleurs délais une copie de votre preuve de paiement, en indiquant votre numéro de dossier. Sur cette page, vous pouvez voir comment vous pouvez faire ça.

Il n'existe pas de véritable définition de la dette problématique. On peut dire qu'il y a des problèmes financiers lorsqu'une personne est incapable de remplir ses obligations financières pendant trois mois ou plus. Cela inclut entre autres le paiement du loyer, de l'assurance maladie et des factures d'énergie. On peut aussi dire qu'il y a une dette problématique lorsque quelqu'un vit sa situation financière comme étant insolvable.. Pour plus d'informations, consultez notre page sur l'aide en cas de dettes.

Si vous ne voyez plus aucune solution pour rembourser vos dettes vous-même, il est sage de chercher de l'aide, par exemple dans une banque de crédit, un service social ou votre municipalité. Pour plus d'informations, consultez notre page sur l'aide en cas de dettes.

Vous pouvez le faire en remplissant et en renvoyant le formulaire d'autorisation pour un tiers. Il est parfois pratique qu'une autre personne fasse quelque chose en votre nom si, en raison des circonstances, vous n'êtes pas en mesure de vous représenter vous-même, ou si vous avez besoin de connaissances spécifiques pour quelque chose, en cas d'objection, d'avis de recours ou lors d'une audience ou d'un procès par exemple. Cette autre personne peut être un ami, une connaissance et/ou un avocat.

Êtes-vous admis au bénéfice du règlement collectif de dettes ? Dans ce cas, vérifiez si la demande pour laquelle nous vous avons rappelé fait partie du règlement. Ensuite, remettez immédiatement notre rappel à votre médiateur de dettes en lui demandant de nous contacter dans les plus brefs délais.

Vous êtes actuellement en médiation de dettes ? Ensuite, remettez immédiatement notre rappel à votre médiateur de dettes en lui demandant de nous contacter dans les plus brefs délais.

Avec douze bureaux répartis dans les Pays-Bas et en Belgique, il y a toujours un bureau près de chez vous. Flanderijn Incasso dispose d'un réseau de bureaux indépendants, dont un en Belgique. Nous avons actuellement des bureaux à: Amsterdam, Anvers, Apeldoorn, Appingedam, Bergen op Zoom, La Haye, Heerenveen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht et Venray. Jetez un coup d'œil à nos bureaux.

Notre centre d'appel est disponible en semaine de 9h00 à 17h00. Nous traitons également les demandes de rappel. Si vous ou votre client indiquez que vous souhaitez être rappelé à un jour précis et à une heure spécifiée, nous en tiendrons bien entendu compte de cette demande.