Achterstallige facturen voortaan makkelijker geïnd

december 19, 2013

De ministerraad heeft vrijdag het wetsontwerp van ministers Annemie Turtelboom (justitie) en Sabine Laruelle (middenstand, kmo’s, zelfstandigen en landbouw) goedgekeurd. Onbetaalde niet-betwiste facturen kunnen daardoor voortaan soepeler geïnd worden.  

“Er drong zich een hervorming op van de summiere rechtspleging, waardoor bedrijven een flexibel instrument krijgen om de invordering van onbetwiste schulden te vergemakkelijken”, stelt minister Turtelboom.  

Voortaan zal een onderscheid gemaakt worden tussen B2B en B2C. Voor B2B-facturen die in aanmerking komen voor summiere rechtspleging geldt geen beperking meer van het bedrag en voor B2C-facturen werd het bedrag van de schuld verhoogd van 1860 naar 2500 euro. De voorafgaandelijke aanmaning kan voortaan met een eenvoudig aangetekend schrijven of met een deurwaardersexploot en de tussenkomst van een advocaat is niet meer verplicht. Er moet vóór de uitspraak van de rechter een poging tot minnelijke schikking hebben plaatsgevonden en de rechter moet binnen een redelijke termijn een uitspraak doen. Voor B2B kunnen bedrijven zich richten tot een natuurlijke rechter, voor B2C tot de vrederechter.  

In België vertegenwoordigen de onbetaalde facturen een bedrag van 9,15 miljard euro. Bedrijven betalen gemiddeld binnen de 54, consumenten binnen de 36 en overheden binnen de 73 dagen. Achterstallige betalingen zijn de oorzaak van 25% van de faillissementen.