Armoede in Europa neemt alsmaar toe: ook één op vier Belgen komt moeilijk rond

november 20, 2013

25% van de Belgen heeft onvoldoende geld om een waardig bestaan te leiden en 23% houdt geen geld meer over na betaling van de maandelijkse facturen. Dat blijkt uit het European Consumer Payment Report 2013 van Intrum Justitia. Het onderzoeksrapport legt over heel Europa verontrustende signalen bloot. In de nasleep van de eurocrisis worstelt nog een groot deel van de Europeanen met zijn persoonlijke financieën.

Bevindingen Belgische studie:

• Eén op vier Belgen (25%) zegt met zijn inkomsten geen waardig bestaan te kunnen leven.
• 23% van de Belgen houdt geen geld meer over na betaling van de maandelijkse rekeningen.
• Één op drie Belgen (32%) kon in de afgelopen zes maanden al eens een factuur niet of niet tijdig betalen omwille van financiële redenen.
• Negen op de tien Belgen (88%) leent nooit geld om onbetaalde facturen te betalen.
• Belg ziet jobverlies, hoge energieprijzen en brandstofprijzen als dé hoofdoorzaken van financiële problemen.

Het onderzoek toont dat de meerderheid van de Belgen (76%) zijn financiële verantwoordelijkheden wil opnemen en zijn facturen op tijd betalen. Het huidig economisch klimaat maakt dit zeer moeilijk. Meer nog: 32% van de Belgische consumenten kon in de afgelopen zes maanden niet al zijn rekeningen tijdig betalen. 23% houdt geen geld meer over te houden na betalen van de maandelijkse rekeningen.

De Europese trend is duidelijk: een ontzettend hoog aantal respondenten heeft het moeilijk om elke maand rond te komen. Als Europese trend ziet Intrum Justitia dat 27% onvoldoende geld heeft om een waardig bestaan te leiden. In Estland, Griekenland en Hongarije overstijgt dit cijfer zelfs 40 %.

Meer dan 10.000 respondenten in 21 landen namen deel aan het onderzoek dat een verontrustend beeld toont van de toestand van de persoonlijke financiën in Europa. De oorzaken achter de financiële moeilijkheden bij Europese consumenten zijn zeer verschillend. De Belg houdt er een zeer sombere kijk op na. Één op vier is er van overtuigd dat meer dan de helft van zijn landgenoten niet in staat is de rekeningen op tijd te betalen. De Belg ziet het toenemende jobverlies (78%), de hoge energieprijzen (81%) en brandstofprijzen (73%) als dé hoofdoorzaken van financiële problemen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er een gelijkaardige trend is bij de consumenten in de Noord-Europese en de Duitstalige landen (Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland). Zij vinden dat ze er financieel beter voor staan dan de consumenten in de andere Europese lidstaten. Hier is overconsumptie één van de hoofdoorzaken voor financiële moeilijkheden. Er wordt vaker beroep gedaan op krediet op korte termijn in de Noord-Europese landen, voornamelijk in Scandinavië. De bewoners van Zuid- en Oost-Europa (Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Hongarije, Polen, Estland, Tsjechië, Slovakije) zien de hoge werkloosheidscijfers en beschikbare liquiditeiten als de bron van hun financiële moeilijkhden.

Belgen proberen de budgettaire kloof van onbetaalde facturen meestal zelf te dichten. Negen op de tien Belgen (88%) leent nooit geld om onbetaalde facturen te betalen. Als er toch geld geleend wordt, vertrouwt de Belg op familie (5%) of zijn vaste financiële instelling (4%). De hypotheek en huurlasten krijgen bij de Belgen de hoogste prioriteit en worden het snelst betaald. De Europese trend ligt een flink stuk hoger. Één op vijf Europese consumenten (19%) leende de afgelopen zes maanden al geld om zijn rekeningen te betalen. In dit geval wordt er het meest van familie (49%), vrienden (23%) en de bank (21%) geleend.