België leeft boven zijn stand

oktober 24, 2013

De Belgische gezinnen, bedrijven en overheid samen geven voor het eerst sinds de jaren 80 meer geld uit dan ze verdienen. Daardoor moet ons land geld lenen in het buitenland en verliezen we onze financiële onafhankelijkheid. Het is algemeen bekend dat de overheid een begrotingstekort boekt. De financiering van de hele Belgische economie krijgt veel minder aandacht. Herziene cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen tonen aan dat de gezinnen, bedrijven en overheid samen sinds 2012 boven hun stand leven.

Het financieringstekort is te wijten aan twee factoren. De uitgaven van de bedrijven zijn dit jaar hoger dan de inkomsten en dat is uitzonderlijk. De rente-inkomsten van de financiële instellingen zijn sterk teruggelopen. Voorts boekt de overheid sinds de zware recessie van 2009 een deficit.

Op korte termijn is het financieringstekort geen probleem. België boekte tot en met 2011 overschotten en heeft die surplussen uitgeleend aan de rest van de wereld. Daardoor bezit ons land een grote portefeuille buitenlandse obligaties, aandelen... Dankzij die vordering op het buitenland heeft België een financieelvermogen (zonder vastgoed) van bijna 210 miljard euro.

Maar als de recente financieringstekorten aanhouden en blijven stijgen, zal het vermogen van de Belgische economie geleidelijk wegsmelten en zal de kredietwaardigheid van België dalen. Kredietbeoordelaars kijken niet alleen naar de financiële gezondheid van de overheid, maar ze hebben steeds meer aandacht voor de gezondheid van de hele economie.