Hervorming rolrechten: nieuwe wet van kracht

juni 9, 2017

Een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de wet van 28 april 2015 tot hervorming van de griffierechten gedeeltelijk vernietigd. Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever de mogelijkheid gegeven om tegen uiterlijk 31 augustus 2017 deze wet te repareren.

Een nieuw wetsvoorstel tot aanpassing van de griffierechten werd voorgelegd op de ministerraad en goedgekeurd in eerste lezing op 12 mei 2017. In afwachting van de stemming en de inwerkingtreding van de nieuwe wet blijven de vernietigde bepalingen voorlopig van toepassing.