Het betaalgedrag van Belgische ondernemingen in beeld

oktober 29, 2013

Het aantal Belgische ondernemingen die handelskrediet verlenen aan buitenlandse klanten is met ruim 70% toegenomen. Belgische ondernemingen blijken doorgaans minder snel krediet te verlenen aan afnemers in eigen land dan aan buitenlandse afnemers. Zo’n 8% meer respondenten verkopen hun producten of diensten op krediet in het buitenland dan in eigen land.

• Deze infographic van Atradius geeft het betaalgedrag van Belgische ondernemingen op een creatieve en duidelijke manier in beeld. • Raadpleeg hier de volledige publicatie van de 12e editie van de Payment Practices Barometer. Is het gras zoveel groener aan de overkant? Waarom doen ze dit? Een van de voornaamste redenen voor het toestaan van ruimere kredieten in het buitenland is dat Belgische ondernemingen hun klantenbestand willen uitbreiden en nieuwe bronnen van inkomsten willen aanboren.

Hoewel de gemiddelde krediettermijnen in binnen- en buitenland grotendeels gelijke tred houden met de globale gemiddelden voor alle deelnemende landen samen, is de gemiddelde krediettermijn in België net iets korter geworden, wat mogelijk ook een impact heeft op de betalingstermijnen en de betalingsachterstand. Uitstel = afstel? Dat de totale waarde van facturen, die als oninbaar worden afgeschreven, is gestegen ten opzichte van 2012 is geen verrassing. De overgrote meerderheid van alle facturen wordt binnen de 30 dagen na hun vervaldag betaald, maar ruim 5% van alle internationale facturen is na 90 dagen nog steeds niet betaald. Hoewel dit cijfer onder het West-Europese gemiddelde duikt, wijst het op een reëel wanbetalingsrisico. De toch al krappe liquiditeit van de Belgische ondernemingen zal daardoor onvermijdelijk nog meer onder druk komen te staan.

Dit betalingsprobleem stelt zich eveneens op de thuismarkt: de beschikbaarheid van onvoldoende middelen wordt het vaakst aangehaald als reden voor betalingsachterstand bij afnemers in eigen land. Deze en andere redenen, onder meer de inefficiëntie van het banksysteem en complexe betalingsprocedures, worden als factoren van betalingsachterstand gezien.

De gemiddelde ‘Days Sales Outstanding’ (DSO) is in België ruim twee keer zo lang als de gemiddelde krediettermijn. Dat wijst op een belangrijke betalingsachterstand en op het feit dat het credit management en de controleprocessen van Belgische ondernemingen niet optimaal zijn. Dat probleem stelt zich vooral in de productiesector en bij KMO’s. Het betalingsgedrag van Belgische ondernemingen op een rijtje Atradius stelt vast dat: • het aantal Belgische ondernemingen die handelskrediet verlenen aan buitenlandse klanten met ruim 70%is toegenomen; • 5% van alle internationale facturen na 90 dagen nog steeds niet betaald is; • de meest aangehaalde reden voor betalingsachterstand de beschikbaarheid van onvoldoende middelen is; • de gemiddelde ‘Days Sales Outstanding’ (DSO) in België ruim twee keer zo lang is als de gemiddelde krediettermijn; • het credit management en de controleprocessen van Belgische ondernemingen grondig verbeterd kunnen worden.

Deze trends in de verlening van handelskredieten in België geven aan dat ondernemingen veelal over de landsgrenzen heen kijken. Een andere verklaring voor hun uitvoerdrang kunnen we vinden in de sluimerende onrust op de Belgische markt. Daardoor gaan Belgische ondernemingen krediet op een positieve manier gebruiken om nieuwe markten aan te boren.

Bron: Atradius