IOS-Procedure - Flanderijn Incasso België

maart 14, 2017

Sinds de invorderingsprocedure voor onbetwiste schuldvorderingen (hierna IOS) van kracht is, kunnen niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemers ingevorderd worden door een gerechtsdeurwaarder zonder de tussenkomst van een rechtbank.

De voordelen
De belangrijkste voorwaarden om gebruik te maken van deze buitengerechtelijke, administratieve procedure zijn dat zowel u als de schuldenaar geregistreerd zijn in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), dat de schuld zeker, vaststaand én opeisbaar is en dat er geen voorafgaande betwisting van de schuld was. Bovendien is de tussenkomst van een advocaat vereist, aangezien het de advocaat is die zal moeten toezien op de formele toepassingsvoorwaarden van de nieuwe procedure.

Dankzij de IOS is het niet langer noodzakelijk om uw schuldenaar in gebreke te stellen en te dagvaarden, waardoor u ook de bijbehorende kosten niet hoeft te maken. Nadat de advocaat heeft geoordeeld dat uw schuld aan alle voorwaarden voldoet, zal hij de vordering overmaken aan een gerechtsdeurwaarder. Laatstgenoemde zal vervolgens de schuldenaar middels een exploot formeel aanmanen te betalen.

Waar bestaat de schuld uit?
De vordering zelf zal bestaan uit de openstaande schuld, verhoogd met de wettelijk voorziene verhogingen, de invorderingskosten (hiermee worden enkel de gerechtsdeurwaarderskosten bedoeld) en maximaal 10% van de schuld aan interesten en schadevergoedingen.

En dan?
Na de betekening van de aanmaning krijgt de schuldenaar een termijn van één maand om de volledige schuld te betalen, om een regeling te verzoeken, dan wel de vordering te betwisten.

Als er, na verloop van één maand en acht dagen na de betekening van de aanmaning, geen reactie of betaling is bekomen, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit document zal gelden als een uitvoerbare titel waarmee de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot tenuitvoerlegging.

Gemak
U merkt uit bovenstaande dat het opzet van de IOS was om tijdswinst, efficiëntie en kostenbesparing na te streven. Gedaan met de voorafgaande aangetekende ingebrekestellingen, met de dagvaardingskosten en rolrechten. Het enige wat u nodig heeft is één gerechtsdeurwaardersexploot dat zelfs werd vrijgesteld van registratierechten. Bij uitblijven van een reactie heeft u nomaliter binnen de 40 dagen een uitvoerbare titel. Bovendien is de nieuwe procedure zeer eenvoudig in haar opzet en uitermate gebruiksvriendelijk.

Zijn er dan alleen voordelen?
Onze ervaring leert ons echter dat er ook nadelen verbonden zijn aan de nieuwe procedure. De schuldenaar krijgt immers een wettelijk geregelde herkansing om de schuld te betwisten, het proces-verbaal kan te allen tijde worden aangevochten, de kosten zijn beperkt tot 10% en de aanmaning tot betaling stopt de verjaringstermijn niet. In het geval de schuldenaar de vordering zou betwisten, moet u alsnog naar de rechtbank stappen om een uitvoerbare titel te verkrijgen, waardoor u zelfs meer kosten maakt!

Advies
Indien u overweegt om de IOS procedure zelf op te starten, raden wij u aldus aan om contact op te nemen met onze specialisten, die samen met u de voor- en nadelen overlopen zodat u een weloverwogen en berekende beslissing kan nemen over de te volgen invorderingsroute. Flanderijn Incasso werkt samen met een advocaten- én gerechtsdeurwaarderskantoor waardoor wij voor u alle stappen kunnen opstarten én opvolgen. Het enige wat u hoeft te doen is de nodige stukken overmaken, wij doen de rest.

Meer informatie over onze dienstverlening?
Contacteer ons op het telefoonnummer: +32 (0) 3 289 1490

LinkedIn - www.linkedin.com/company/flanderijn