Vlaamse KMO's laten miljoenen liggen

oktober 29, 2013

Een meerderheid van de Vlaamse KMO’s wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen. Bovendien gaat het steeds vaker om een structureel probleem dat nog uitbreidt. Aan het eind van de rit worden tal van facturen nooit geïnd, waardoor KMO’s een aanzienlijk bedrag mislopen. Onbetaalde facturen worden te vaak afgeboekt of meteen in handen gegeven van advokaten of deurwaarders, wat dan weer de klantenrelaties schaadt. Slechts een minderheid van de betrokkenen kiest voor een minnelijk traject. Deze en andere conclusies vloeien voort uit een recent marktonderzoek dat in opdracht van Flanderijn Incasso werd uitgevoerd bij 200 Vlaamse KMO’s.  

Het Nederlandse Flanderijn Incasso opende eind vorig jaar een kantoor in Antwerpen. In samenwerking met GfK Significant verrichtte het recent een onderzoek naar het betalingsgedrag van klanten bij 200 Vlaamse KMO’s. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat er een structureel probleem bestaat. Bijna vier op tien verklaarde dat het probleem de voorbije drie jaar nog is toegenomen.  

De belangrijkste redenen voor het niet-betalen van een openstaande factuur worden gerelateerd aan de economische crisis. In 56% van de gevallen gaan schuldeisers er zelf al van uit dat er bij de klant (tijdelijk) onvoldoende cash voorradig is om de factuur te betalen. Wanneer klanten geïnterpelleerd worden over openstaande facturen oppert meer dan een kwart dat ze zelf ook nog niet betaald werden door hun klanten.  

De vicieuze cirkel die daardoor ontstaat, zorgt voor een verregaande verslechtering van het betalingsgedrag. 25% van de facturen staan tussen de 51 en de 90 dagen uit en de gemiddelde betalingstermijn bedraagt 43 dagen. Deze tendens leidt tot een afnemende solvabiliteit van de KMO’s, met alle gevolgen van dien voor de normale bedrijfsvoering.  

De uitstaande bedragen vormen een immense hoeveelheid cash die laattijdig of nooit wordt geïnd. Hoewel 20% van de openstaande vorderingen lager ligt dan 1.000 EUR, bedraagt het totaalbedrag van de openstaande facturen gemiddeld 36.238 EUR per KMO. Voor heel Vlaanderen loopt de som ongetwijfeld op tot vele miljoenen, waarvan 28% ook na 2 jaar of langer niet kan worden geïnd. De openstaande bedragen worden al te vaak afgeboekt, waardoor KMO’s een immens bedrag aan inkomsten mislopen.  

Het belangrijkste wapen waarmee KMO’s ten strijde trekken tegen wanbetalers, zijn aanmaningen. Slechts één tiende wordt uit handen gegeven, vaak meteen aan een advokaat, wat de zakelijke relaties tussen klant en leverancier zelden ten goede komt. Een kleine minderheid doet beroep op een incassobureau, uit vrees dat de baten niet opwegen tegen de kosten. “Een grondig misverstand”, aldus Yannick Labeau, vestigingsmanager van Flanderijn in België. “Terwijl onze aanpak in de eerste plaats gericht is op een minnelijke regeling, die de klantenrelaties maximaal eerbiedigt, heeft Flanderijn Incasso een prijsconstructie die onze klant alleen maar geld kan opleveren, hún geld, zelfs de kleinste bedragen. Blijkbaar zijn de methodiek en de efficiëntie van incassobureau’s echter nog onvoldoende bekend bij het gros van de Vlaamse KMO’s”.

Resultaten marktonderzoek

Bron: Flanderijn