Flanderijn wordt door bedrijven en organisaties ingeschakeld om vorderingen te incasseren. Dat doen we op een nette en verantwoorde manier.  Deze aanpak is nu belangrijker dan ooit.

Lees hier meer over hoe wij omgaan met schulden en het  coronavirus. 

Incasso starten

Onbetaalde facturen nemen veel van uw tijd in beslag. Ondanks uw pogingen om de klant alsnog te laten betalen en de ingebreke­stelling die u hebt verstuurd, heeft uw klant helaas nog steeds niet betaald. Wij kunnen u in dit stadium helpen om de vordering alsnog te innen. Hoe? Dat leest u hier.

Hoe start ik een incasso?

  1. U dient uw incasso-opdracht online in via het onderstaande formulier ‘Incasso starten’.
  2. Flanderijn Incasso neemt vervolgens binnen 2 werkdagen contact met u op.
  3. Een incasso­specialist start het incassotraject op.
  4. Ondertussen volgt u online uw incasso-opdracht real-time.
  5. Zodra wij de gehele vordering hebben geïncasseerd, sluiten wij het dossier en maken wij de hoofdsom aan u over.

Incasso starten

* Verplichte velden

Ingebrekestelling

Heeft u nog geen ingebreke­stelling verstuurd naar uw klant? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief alvorens u bovenstaand incasso­traject start. In principe dient u steeds een voorafgaande ingebrekestelling te versturen vooraleer u zich kan beroepen op de wanprestatie van uw klant. Het doel van zo’n ingebrekestelling is namelijk om uw intenties duidelijk te maken en hieromtrent alle twijfels weg te nemen bij uw klant.

Op dit principe bestaan echter enkele uitzonderingen. Zo kan u er, in onderlinge overeenstemming, van afwijken. De meeste ondernemingen maken van deze uitzondering gebruik door een beding op te nemen in de algemene voorwaarden dat stelt dat er geen voorafgaande ingebrekestelling vereist is om de wanprestatie uitwerking te geven. Indien de algemene voorwaarden dan tegenstelbaar zijn aan de klant, beginnen de gevolgen van de wanbetaling reeds te lopen op de vervaldag van de betreffende factuur.

Een andere uitzondering betreft het geval waarin uw klant een onderneming is. Naar deze partijen hoeft u evenmin een ingebrekestelling te versturen, aangezien ook hier de gevolgen van rechtswege beginnen lopen vanaf de vervaldag van de factuur.

Wenst u advies omtrent uw algemene voorwaarden of wil u weten of uw algemene voorwaarden tegenstelbaar zijn aan uw klanten? Neem dan zeker even contact op met de specialisten van Flanderijn Incasso. Wij zorgen ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over ingebrekestellingen.

Voorwaarden aanmaning of ingebrekestelling

Wat betreft de vorm van de ingebrekestelling stelt het Burgerlijk Wetboek dat men hiervoor een deurwaardersexploot of andere gelijkgestelde akten dient te gebruiken. De praktijk heeft deze regel aanzienlijk versoepelt en thans volstaat, in het geval van een wanbetaling, een gewone of aangetekende brief.

Inzake de inhoud is het voldoende dat u duidelijk en ondubbelzinnig uw wil te kennen geeft. Met andere woorden: het moet voor uw klant duidelijk zijn dat u een betaling verwacht, welk bedrag er dient te worden voldaan, wat de termijn hiervoor is en wat de gevolgen van een eventuele wanbetaling zijn.

Het woord “ingebrekestelling” dient trouwens niet te worden vermeld op de brief om het te kwalificeren als een ingebrekestelling.

Ga naar voorbeeldbrief