Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Kwaliteit

Flanderijn Incasso onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­management­systeem, dat verder gaat dan de gangbare normen in onze branche. De normen voor kwaliteit van de Koninklijke Beroeps­organisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de norm voor informatie­beveiliging ISO 27001:2017 en de aanvullende kwaliteits­normen ISO 9001:2015 en ISAE3402 zijn in dit systeem geïntegreerd. Wij kunnen onze kwaliteit zwart-op-wit aantonen met onze jaarlijkse beoordelingen door externe auditors en regelmatige controles op grond van de internationale ISAE 3402 standaard.

ISO 9001:2015
De ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Vanaf 2011 beschikte Flanderijn Incasso over het certificaat in het kader van ISO 9001:2008. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Jaarlijks is er een controle. De certificering in 2017 was in het kader van ISO 9001:2015, dit heeft Flanderijn Incasso met succes afgerond.

ISO 27001:2017
De ISO 27001:2017 is de internationale norm voor informatie­beveiliging.  Flanderijn Incasso verwerkt grote hoeveelheden gevoelige data. Voor de ondersteuning van onze persoonsgerichte incasso­processen zijn wij in sterke mate afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Het realiseren van een adequate informatiebeveiliging is van groot belang voor onze opdrachtgevers, onze klanten en natuurlijk de organisatie Flanderijn Incasso zelf. Het informatie­beveiligings­beleid van Flanderijn Incasso heeft als doelen het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van eventuele gevolgen van dergelijke incidenten.

Om onze informatie­beveiliging op een hoog niveau in te richten volgen wij al jaren het normenkader van ISO 27001. Om dit ook zichtbaar en aantoonbaar te maken voor opdrachtgevers hebben wij ons laten auditeren voor de NEN-norm ISO 27001:2017. In augustus 2018 ontvingen wij bericht van TÜV Rheinland Nederland dat het certificatie­onderzoek van ons management­systeem volgens de ISO 27001:2017 norm met een positief resultaat is afgerond.  Deze certificering geldt voor alle kantoren van Flanderijn in Nederland en België.

ISAE 3402
Flanderijn beschikt over de zogenaamde ISAE 3402 verklaring (type I en II). ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. Type I van ISAE 3402 beschrijft de risico’s bij het in- en uitbesteden van diensten en welke maatregelen de betreffende organisatie heeft genomen om die risico’s te beheersen. In type II wordt door in- en externe audits aangetoond dat de interne beheerprocessen die zijn ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Deze onafhankelijke toetsing geeft zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. ISAE schrijft geen aanpak voor maar bevat eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Met name financiële dienstverleners hechten belang aan deze verklaring bij het uitbesteden van diensten.

Duurzaam ondernemen

Keurmerk Sociale Onderneming
Flanderijn Incasso neemt maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen zeer serieus. Flanderijn is dan ook in het bezit van het Keurmerk Sociale Onderneming. Dit keurmerk heeft als missie bedrijven te activeren een duurzaam sociaal beleid te integreren in de bedrijfsstrategie. Zij doet dat door bedrijven via de Keurmerkcommissie en een extern audit bureau te toetsen binnen drie secties: Mens en Maatschappij, Mens en Arbeidsmarkt en Mens en Milieu. Flanderijns manier van werken is gericht op het vinden van oplossingen. De mens en persoonlijk contact staan hierbij centraal. 

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren
Met het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren maakt Flanderijn Incasso met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar dat wij  bewust zijn van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij spelen de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar. Wij doen er alles aan om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral om onnodige kosten te voorkomen.

FIRA en EcoVadis
Flanderijn is geregistreerd bij FIRA (CSR Report Bronze). FIRA is een kennismakelaar in het veld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ingeschreven leveranciers worden geëvalueerd op hun duurzaamheidprestaties, processen en best practices. De informatie is beschikbaar voor inkopende partijen en geeft potentiële leveranciers de kans om inzicht te geven in hun mate van duurzaamheid.

Verder is Flanderijn ook geregistreerd bij EcoVadis. EcoVadis beheert het eerste samenwerkings­platform dat Supplier Sustainability Ratings voor wereldwijde supply chains levert. Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis een vertrouwde partner geworden voor inkoopafdelingen van dan 120 toonaangevende multinationals wereldwijd. Flanderijn beschikt bij EcoVadis over een Silver CSR Rating.

Contact

Wilt u meer informatie over Flanderijn en onze kwaliteitsmanagementsystemen? Bekijk hier de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Meer contact