Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Schuldzorg

Schuldzorg is een initiatief van incasso- en gerechtsdeurwaarders­organisatie Flanderijn, Career Control en Cactus Credit Concepts and Strategies. Alle drie de partijen hebben maatschappelijke verantwoorde­lijkheid, kwaliteit en innovatief vermogen hoog in het vaandel staan.

Schuldzorg
Gemiddeld zijn er in Nederland zo’n 1 á 1,5 miljoen huishoudens met problematische schulden. Sommige van deze huishoudens melden zich aan bij een schuldhulpverlener waarbij ze soms te maken hebben met wel 14 verschillende schuldeisers. Zodra de aanvragen in behandeling zijn genomen, nemen de schuldhulpverleners schriftelijk contact op met alle schuldeisers. Doel daarvan is de schuldeisers op de hoogte te stellen van de aanvraag en inzicht te krijgen in de hoogte van de vorderingen. Over en weer ontstaat een grote papierstroom, waarbij het dan vaak nog zo is dat er incassobureaus of deurwaarders zijn ingeschakeld die ook weer op de hoogte gesteld moeten worden. Dit heeft veel onnodig tijdverlies tot gevolg, los nog van de vele ergernissen die over en weer ontstaat omdat er vertraging ontstaat in het traject.

Wat is Schuldzorg?
Schuldzorg is een dienst die namens schuldeisers de administratieve behandeling ondersteunt van schuldhulptrajecten. Namens schuldeisers behandelt Schuldzorg vorderingen die in beheer zijn bij schuldhulpverlenende instanties. Schuldzorg is intermediair tussen de schuldeiser en de schuldhulpverlenende instantie. De belangrijkste doelstelling is om het administratieve proces vloeiend en snel te laten verlopen zodat alle aandacht gegeven kan worden aan een oplossing van de schulden en gedragsverandering bij de schuldenaar. Daarnaast beoordeelt Schuldzorg of voorgestelde schuldenregelingen voldoende zijn onderbouwd en compleet zijn. Schuldzorg zit niet op de stoel van de schuldhulpverlenende instantie, maar bewaakt de financiële en maatschappelijke belangen van partijen. Knelpunten in de processen worden gesignaleerd en gedeeld met schuldeisers en schuldhulpverleners.

Voor meer informatie bezoekt u de website van Schuldzorg.