Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

My Financial Support

My Financial Support (MFS) verzorgt een vroegtijdig interventie- en regietraject dat moet voorkomen dat schuldenaren met bemiddelbare schulden in een minnelijk of wettelijk schuldhulpverlenings­traject terecht komen. De nieuwe dienstverlening is ontwikkeld samen met PLANgroep en Zuidweg & Partners, professionals op het gebied van schulden en betalingsoplossingen voor particulieren en bedrijven.

Ondanks de aantrekkende economie hebben nog steeds veel Nederlanders problematische schulden of dreigen daarin verzeild dreigen te raken. Als incasserende partij kon Flanderijn dan weinig anders doen dan schuldenaren te verwijzen naar de gemeente voor hulpverlening. Omdat veel toelating tot een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject veel drempels kent, ontstaan er regelmatig meervoudige problematische schulden die leiden tot loonbeslagen en zelfs huisuitzetting.

Om sneller en effectiever te kunnen ingrijpen hebben Flanderijn, PLANgroep en Zuidweg daarom MFS ontwikkeld. Met deze dienst wordt binnen enkele weken de omvang van het schuldprobleem in kaart gebracht en de schuldenaar naar het juiste loket of de beste oplossing begeleid. De kosten worden gedragen door de schuldeiser, die daarmee de kans op een geslaagde schuldenoplossing en dus betaling van de vordering aanzienlijk vergroot.

MFS wordt vooralsnog exclusief aangeboden aan opdrachtgevers van Flanderijn. Doorverwijzing naar MFS vindt plaats door medewerkers van Flanderijn die bij de dossierbehandeling stuiten op situaties waarin de schuldenaar (dit kan ook een bedrijf of zzp-er zijn) op geen enkele manier meer aan zijn betalingsverplichtingen kán voldoen en bereid is met MFS aan de slag te gaan.

Op basis van een telefonische intake en het invullen van een digitaal vragenformulier onderzoekt MFS of er sprake is van een bemiddelbare schuldensituatie. Er volgt dan een advies aan Flanderijn, die op haar beurt de opdrachtgever adviseert over het te volgen traject. Dat kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn, het benaderen van andere schuldeisers voor een allesomvattende regeling of een coaching traject. Ook verwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening kan een optie zijn, waarbij MFS ervoor zorgt dat de schuldenaar aan alle door de gemeente gestelde eisen voldoet. Dit voorkomt onnodige vertraging in het hulpverleningstraject.

 

Voor meer informatie bezoekt u de website van My Financial Support.