Ik wil bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vordering of de hoogte van het bedrag? Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. 

Betaalverzoek

U heeft van ons een verzoek tot betaling ontvangen. Dit is een laatste mogelijkheid tot betaling voordat er volgende maatregelen worden genomen. 

Bezwaar tegen betaalverzoek

Dagvaarding

U heeft van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen. Dit is een officiële, schriftelijke oproep om voor de rechter  te verschijnen.

Bezwaar tegen dagvaarding