Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Ik wil bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vordering of de hoogte van het bedrag? Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. 

Betaalverzoek

U heeft van ons een verzoek tot betaling ontvangen. Dit is een laatste mogelijkheid tot betaling voordat er volgende maatregelen worden genomen. 

Bezwaar tegen betaalverzoek

Dagvaarding

U heeft van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen. Dit is een officiële, schriftelijke oproep om voor de rechter  te verschijnen.

Bezwaar tegen dagvaarding