Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Over schadevergoeding en intresten

Rekeningen moeten binnen de afgesproken termijn worden betaald. Wanneer u dit niet doet  heeft u een openstaande rekening bij de schuldeiser. Die schuldeiser kan Flanderijn Incasso inschakelen om dit geld bij u te innen. De kosten die zij hiervoor maken, mogen onder bepaalde voorwaarden bij u in rekening worden gebracht.

Wat zijn schadevergoedingen en intresten?
Hebt u een product of een dienst afgenomen bij een ondernemer? En betaalt u een rekening niet of niet op tijd? Dan kan het zijn dat een ondernemer u extra kosten in rekening brengt, bovenop het bedrag dat u al moest betalen. Het gaat dan om nalatigheidsintresten en een schadevergoeding. 

Deze nalatigheidsintresten en schadevergoeding worden u aangerekend door de schuldeiser en niet door Flanderijn Incasso en zijn geenszins verbonden aan de incassoprocedure die wordt gevoerd door Flanderijn Incasso.

Wel zijn deze kosten verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Deze worden contractueel vastgelegd in de Algemene Voorwaarden – de kleine lettertjes - van de schuldeiser. Daarnaast is vanaf de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd die eveneens wordt vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Klassiek wordt bij wanbetaling van facturen 10% schadevergoeding aangerekend met een forfaitair minimum. 

Let op: deze schadevergoeding is bovenop de nalatigheidsintresten verschuldigd. 
 

Hoe voorkom ik extra kosten?
Wij geven u enkele tips om extra kosten te voorkomen.

 1. Betaal op tijd
  Betaal uw rekeningen op tijd. Daarmee voorkomt u dat er een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld. In zogenaamde consumentenzaken moet de schuldeiser u altijd 15 dagen gelegenheid geven om een openstaande schuld zonder verdere kosten te voldoen. Hij stuurt u dan eerst een zogenaamde WIK-brief genoemd. WIK staat voor Wet Incasso Kosten. In deze brief wordt u in de gelegenheid gesteld om de gehele vordering binnen 15 dagen te voldoen. Doet u dat niet binnen de gestelde termijn, dan worden alsnog incassokosten in rekening gebracht.
   
 2. Neem zo snel mogelijk contact op
  Mocht u - om wat voor reden dan ook - een rekening niet op tijd kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling te treffen.
   
 3. Onenigheid? Licht dit toe!
  Heeft u onenigheid met een bedrijf of organisatie over een rekening en wilt u daarom niet betalen? Stuur het bedrijf dan een brief, waarin u toelicht waarom u de rekening niet betaalt. Als het bedrijf ons heeft ingeschakeld om de vordering te voldoen, dan ontvangen wij graag deze brief.
   
 4. Niets besteld of gekocht? Licht dit toe!
  Bent u het oneens met de rekening omdat u niets heeft besteld of niets heeft gekocht? Reageer dan toch op sommaties of een dagvaarding. Wij leggen uw reactie voor aan de schuldeiser.
Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact