Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

incassodiensten voor woningcorporaties

Flanderijn is van oudsher gespecialiseerd in het incasseren van huur­achterstanden en andere aan huur gerelateerde vorderingen. Op alle kantoren heeft Flanderijn specialisten op het gebied van huurincasso werken. In onze aanpak staat het vinden van oplossingen centraal. Ontruiming is voor veel woningverhuurders een laatste middel en wij begrijpen dat. Sterker nog, wij slagen er in om 70% van de huurachter­standen zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. En daar zijn we best wel trots op.

Woningcorporaties / commerciële vastgoedverhuurder kiezen voor Flanderijn om:

 • Kennis en expertise in huurincasso
 • Regionale kantoren (13) met vaste contactpersonen
 • Interface met verschillende softwarepakketten voor verhuursector
 • Verantwoorde incassomethodiek
 • Pro-actieve houding van medewerkers
 • Eén loket voor alle vragen op verhuurgebied
 • Ingrijpen bij overlast en hennepteelt
 • Samenwerking met schuldhulpverlenende instanties
 • Transparantie in financiële stromen


Woningcorporaties / commerciële vastgoedverhuurders nemen met name onderstaande producten af:

 • Acties tegen ‘slepers’
 • Huisbezoeken
 • Betalingsregelingmodule
 • In- en uitgaande telefonie met debiteuren
 • Minnelijk en gerechtelijk incassotraject
 • Adviesfunctie
 • Training Telefonische Vaardigheden
 • Training Huurrecht Woonruimte
 • Training Verdieping Huurincasso
 • Training Uw Huurder Failliet of in de WSNP


Flanderijn bedient ca. 60 woningcorporaties en commerciële vastgoedverhuurders in Nederland.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten
Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact